Productdata lijkt af en toe heel eenvoudig. Maar vaak is het zeer complex. Vragen over afmetingen, gewichten, materiaalsoorten, installatie instructies, 3D CAD modellen. Er komen steeds meer bedrijven, die zich specialiseren in het verzamelen van productdata. Denk aan grote spelers als Google, Alilbaba, Amazon

Het organiseren van dit soort data zal de komende jaren alleen nog maar belangrijker worden. Welke eigenschappen hebben uw produkten, kunt u er op filteren en selecteren? Kan uw klant er zelf ook op zoeken, filteren en selekteren? Is er al een collegabedrijf waar uw klant dat al wel kan?

Er ontstaan nu ook voor de industrie zo langszaam standaarden waarin de eigenschappen van produkten meer en meer standaard worden beschreven. Eclass, ETIM, Ook voor het uitwisselen van deze informatie ontstaan nu standaarden, zoals BMEcat. Ook ontstaan er steeds meer bedrijven, die zich specialiseren in het verzamelen van deze data. Het is in de praktijk bijna niet meer te doen om deze data zelf handmatig te onderhouden. Ligt de informatie van uw assortiment al bij een dergelijk bedrijf?

Is uw produktindormatie al zo georganiseerd, dat het gemakkelijk in een webshop kan worden geïmplementeerd? Zou het kansen bieden, wanneer u dat al wel goed georganiseerd zou hebben? Of moet u er nu aktie op ondernemen om het over 2 jaar beschikbaar te hebben.

Om alle mogelijke productcombinaties in beeld te krijgen is het handig een productconfigurator te bouwen. Daarmee is het mogelijk om onmogelijke samenstellingen uit te sluiten, maar ook alle opties te laten zien.

In de branche waar ik in werkzaam ben geweest, zijn er diverse bedrijven volop mee aan de slag.