E-invoicing is Connecting Europe

E-invoicing is Connecting Europe

Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor elektronische facturering in Europa. Voortaan moeten Europese overheidsdiensten e-facturen kunnen verwerken in de Europese norm!

U profiteert ook van de snellere en efficiëntere verwerking van E-Invoices. E-Invoicing levert grote besparingen op voor Europese overheidsdiensten en bedrijven. Naar schatting is € 920 miljoen aan besparingen al tussen 2015-2017 geregistreerd via e-facturering alleen.

Dit was mogelijk dankzij de inspanningen van de Europese Commissie, het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en de gemeenschap van belanghebbenden op het gebied van e-facturering, die samen een nieuwe Europese standaard voor e-facturatie samenstellen.

Lees meer…

Recent Posts