Wanneer je een fabriek slim wilt maken, heb je een platform nodig. Een platform is automatisering, die zorgt voor de afwikkeling van geautomatiseerde berichten.

Het is gebaseerd op Internet of Things technologie. Het is van belang goed deze technieken te begrijpen. U gebruikt het vaak al lang, maar beseft het alleen niet.

Het gaat om de volgende drie componenten. Een Publisher, een Broker en een Subscriber. De Publisher is degene die het berichtje maakt. Dat kunnen allerlei soorten van informatie zijn. Ordergebonden informatie, maar ook informatie van sensoren, foto’s, prijslijsten, etc. De informatie wordt naar de Broker gestuurd. De Broker is als een soort verdeelstation, die precies weet, wie er belangstelling heeft voor welke informatie en ook weet in welke vorm hij het aan moet leveren. De Broker kan de berichten dus ook aanpassen, zodat ze geschikt zijn voor de Subscriber. De laatste is de Subscriber. Deze heeft zich geabonneerd op de informatie. Om u een beeld te geven, hoe het werkt, moet u denken aan Facebook of LinkedIn. Wanneer u een stukje schrijft op Facebook, bent u de Publisher, Facebook zelf is de Broker en al uw vrienden zijn de Subscribers.
Platform

Voor industriële toepassingen werkt het precies het zelfde, alleen liggen daar de eisen ten aanzien van beveiliging veel hoger. Daarom noemen ze het Industrial Internet of Things ofwel IIoT. Dit wordt ook wel het Hub and spoke model genoemd.

Een platform zorgt ook dat al uw bedrijfsinformatie op een gestructureerde manier verzameld wordt in één database. Deze database weet exact de samenhang tussen alle gegevens, die via de Broker worden verstuurd. Een dergelijke database noemen we een Datalake of Datahub. De gegevens die u nu overal lokaal of op verschillende plekken heeft staan, noemen we silo’s. Deze informatie komt allemaal bij elkaar. Hierdoor wordt het mogelijk om met moderne technieken, zoals Artificial Intelligence en Machine Learning, de computer naar relaties te zoeken, die u zelf nog niet ontdekt had.

U kunt er voor kiezen dit platform op uw bedrijfslocatie te plaatsen (on-premise). Het is echter de vraag of dat verstandig is. De kracht van moderne datacenters is momenteel zo groot, dat dit vele voordelen biedt. Ook beveiliging tegen verlies is vele malen beter geregeld in een modern datacenter.

Een platform heeft veel voordelen:

  • eenvoudig om met verschillende soorten software en soorten van informatie te koppelen
  • ook eenvoudig te koppelen met andere platformen
  • conversie naar andere bestandsoverdracht protocollen (REST, SOAP, JSON, XML, maar ook email, etc. etc.)
  • De organisatie wordt meer event driven.
  • gegevens hoeven niet meer overgetypt te worden
  • uitbreding van een acces point heeft maar één koppeling nodig
  • universeel overzicht van alle data, met alle relaties
  • Routing kan ook wachtrijen (queuing) aan (indien systemen even niet werken of overbelast zijn)
  • Kleine overzichtelijke programma’s zorgen voor de verbindingen (microservices)

Wilt u meer weten, neem dan contact op:

Jan Bruggink, 06-53763025