Op dit moment werk ik aan een aantal zeer innovatieve projecten. Daarin heb ik veel contact met Smart Factory Consultants en met een enorm netwerk aan bedrijven er omheen, die op dit terrein actief zijn. Nationaal, maar ook zeer internationaal georiënteerd.

Daarbij moet je denken aan Smart Industry Partners, UT Twente, Novel-T, maar ook TNO, Fraunhofer en meerdere Smart Industry Fieldlabs, zoals Smart Connected Supplier Network.

De projecten zijn als volgt:

  •  een experience center voor de plaatwerkerij, waarin we laten zien, wat er allemaal mogelijk is op gebied van automatisering.
  • een tweetal projecten van sensoren waarbij de meetgegevens worden verzameld met sensoren op locatie. De gegevens worden bijgehouden op Dashboards, voor condition monitoring, Early Warning, Predictive Maintenance. De hoeveelheid gegevens wordt te groot om op eigen server te analyseren.
  • Een big-data project op gebied van HRM, waardoor het bedrijf algoritmen ontwikkelt en schaalbaar wordt. De kennis hoeft niet meer in de medewerkers te zitten en de rapportages worden persoonsonafhankelijk.
  • Een project met Blockchain en cerficaten, zeer innovatief met erg leuke innovaties
  • Een case met legacy (verouderder software). Door de data te ontsluiten uit de silo’s en naar een datalake te verplaatsen, is een geleidelijke overgang van de oude omgeving naar de nieuwe mogelijk geworden.
  • Een case, waarin data wordt gezien als het nieuwe goud.

Hier een voorbeeld van een leuk project! 

Mocht u belangstelling hebben naar de resultaten, dan licht ik dat graag toe in een persoonlijk gesprek.

Veel werkzaamheden worden uitbesteed bij jonge hoogopgeleide programmeurs, met ervaring bij zeer grote ondernemingen, maar ook internationale ervaring hebben opgedaan, zoals in silicon valley.